Bạn đang truy cập vào server của SinhVienIT.Net !


Chào bạn,bạn đang truy cập vào server của SinhVienIT.Net  !
Nếu bạn có 1 tài khoản host trên server này và bạn mới mua 1 tên miền và muốn tên miền này hoạt động với hosting của bạn ?
Hãy truy cập vào tài khoản host của bạn và add tên miền mới này vào, 30s sau khi add nó sẽ hoạt động bình thường !

Rất cảm ơn bạn đã quan tâm và ủng hộ website !
Thân ! Chào bạn.
http://sinhvienit.net